Πρέπει, ως έμπορος, να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Settle;