Αποδοχή αιτήματος πληρωμής που στάλθηκε από επιχείρηση