Плащай на търговци, като използваш чуждестранна валута